Dentysta

Agnieszka Zalewska

Leczenie z pasją

Certyfikaty i szkolenia

O mnie – moja misja i wizja.

W 2007 roku ukończyłam studia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, na kierunku lekarsko – dentystycznym.

Przez cały okres pracy zawodowej poszerzałam swoją wiedzę w dziedzinie stomatologii ( patrz zakładka certyfikaty ), a w ostatnim czasie również psychologii pacjenta ponieważ jest dla mnie ważne aby rozumieć odczucia moich pacjentów.

Jestem stomatologiem praktykującym ogólnie jednak czas i zdobywane  doświadczenie przyniosły zorientowanie na leczenie endodontyczne, stomatologię estetyczną i protetykę.

Obszarem moich zainteresowań jest również choroba okluzyjna.

Gabinet Stomatologiczny Agnieszka Zalewska to przestrzeń stworzona dla wszystkich, dla których ważna jest indywidualna opieka stomatologiczna. To styl leczenia oparty na wysokim standardzie medycznym i nastawiony na personalne potrzeby pacjenta. Nie ma tu uniwersalnych recept, jest starannie dobrane leczenie indywidualne.

Na równi z profesjonalnym leczeniem stawiam zaufanie.

Serdecznie zapraszam wszystkich, dla których ważne jest jakość leczenia i poczucie bycia wyjątkowym pacjentem.

Zapraszam,

dentysta Agnieszka Zalewska

Jak Pracuję

  • Rozmowa o potrzebach i oczekiwaniach pacjenta odbywająca się w atmosferze kultury i zrozumienia to zawsze początek procesu leczenia.
  • Poznanie i omówienie aktualnego stanu zdrowia czyli badanie stomatologiczne to niezbędny etap poznania potrzeb pacjenta.
  • Diagnostyka dopasowana do indywidualnych potrzeb to dopełnienie badania i pomoc w zaplanowaniu leczenia.
  • Plan leczenia powstaje na podstawie potrzeb i preferencji pacjenta.
  • Leczenie, które omawiam z pacjentem na każdym jego etapie.

Wierzę, że taki sposób postępowania daje poczucie pełnej opieki stomatologicznej i wyznacza nowy standard w leczeniu stomatologicznym.